Vol 3, No 2 (2016)

Journal of Patan Academy of Health Sciences

Table of Contents

Editorial

How to write ‘discussions, conclusions’ in scientific journal article
Jay N Shah
PDF
1-2

General Section - Original Articles

Buddhi Prasad Paudyal, Madhu Gyawalee
PDF
3-9
Sanjit Karki, Roshan Shrestha, Buddhi Poudyal, Bimal Pandey, Nora Ranjitkar, Yubaraj Sharma, Gyan Krishna Kayastha
PDF
10-14
Ganesh Shah, Dinesh Dharel, Anish Kumar Shah, Bikal Sapkota, Asmita Bhattarai
PDF
15-18
Naresh Kumar Giri, Narayan Thapa, Bikash Bikram Thapa, Bharat Bahadur Bhandari, Bhairab Kumar Hamal
PDF
19-22
Alka Singh, Suchita Joshi, Yubaraj Sharma
PDF
23-27
Reena Shrestha, Laxmi RC, Sarada Duwal Shrestha, Anagha Pradhan Malla, Binita Pradhan, Alka Singh, WuFei Shah, Padma Gurung, Sushma Lama
PDF
28-31
Ganesh Shah, Bhishma Pokhrel, Anish Kumar Shah, Puspa Bahadur Bista, Asmita Bhattrai
PDF
32-36

Medical Education - Original Articles

Mili Joshi, Ira Shrestha, Shital Bhandary
PDF
37-43